Sådan fungerer det

Leje af stand i skrot og spot

En stand kan kun lejes i vores butik.

Ved begrebet stand betyder det en reol med  5 hylder som måler 40 x 90 x 180cm. eller pallebord 80 x 120cm.

Når du lejer en stand kan du sætte dine varer op på første lejedag i løbet af åbningstiden. Se tidspunkter på forsiden af lejeaftalen.
Lejen betales forud når du booker i butikken. Priser fremgår af den til en hver tid gældende prisliste. Endeligt afregnes der 15% af omsætningen  fra den 1 januar 2022

Du kan leje plads på vores møbelpladser 80 x 120cm. til møbler der er for store til at være på standen og billeder/spejle/malerier mm. kan der lejes plads til i vores lampe/galleri. Der afregnes der 15% af omsætningen. Leje af møbelpladser og lampe/galleriplads kan kun ske i forbindelse med standleje.

Fortrydelsesret ved køb i butik

Når du bestiller en stand i butikken er der ingen fortrydelsesret. Alle solgte kommissionsvarer er uden returret. Ved eventuelle krav fra køber af en vare, f.eks. at varen er en kopivare, varen er defekt eller varen har skjulte fejl/mangler, kan varen blive taget retur og salget blive tilbageført og modregnet i standlejers salg. Alle varer kan fortrydes og returneres hvis varen endnu ikke har forladt butikken.

På standen

Varer må kun placeres på standen og ikke i gangarealet eller andre steder uden forudgående aftale.

Af hensyn til loppemarkedsånden må der kun sælges brugte varer i butikken. Private må gerne sælge nye varer i mindre omfang som f.eks. et fejlkøb, en gave man ikke har åbnet – der må ikke sælges partivarer. Kontakt butikken ved tvivl.

Følgende varer må ikke sælges: Dagligvarer, fødevarer, ulovligt kopierede produkter, alkohol, tobak, våben, farlige materialer eller pornografisk materiale. Vi forbeholder os ret til at fjerne varer fra standene.

Varer uden prismærkning eller glemte varer vil blive placeret på et  bord i butikken, hvor varen står i 14 dage og derefter tilfalder skrot og spot.
Det er kun tilladt at bruge prismærker udleveret af Skrot og spot. Vi accepterer ikke andre prismærker. Prismærkerne skal udfyldes med en god let læselig beskrivelse og pris. Har du brug for at ændre en pris på en vare, skal du fjerne det gamle prismærke og påsætte et nyt prismærke. Kassen accepterer ikke udtværede eller omskrevne prismærker. Reklamer som f.eks. visitkort og brochurer må ikke forefindes på standen og vil blive fjernet og destrueret. Men vi laver en tavle hvor man kan hænge et i hvis man har stand.
Vi stiller gratis bøjler til rådighed.

Der må ikke handles internt mellem kunderne, al handel SKAL foregå via kassen.

Udsalg på standen

Såfremt du ønsker at holde udsalg på standen skal du informere personalet. Du kan vælge de procenter du vil have på standen vi har lavet 25% og %50 skilte som du kan få udleveret ved kassen og placeres på standen.

Ansvar

Du er ansvarlig for oprydning på din stand, Skrot og spot er ikke ansvarlig for tabte, stjålne eller ødelagte varer. Vi forsøger at undgå tyveri ved almindelig årvågenhed og videoovervågning. I tilfælde af brand eller vandskade er Skrot og spot ikke erstatningsansvarlige, men dette kan du være dækket af, af egen indboforsikring.

Udbetaling af tilgodehavende

Dit tilgodehavende for solgte varer overføres til din konto hver den 1 i måneden eller først kommende bankdag derefter.

Udløb af lejeperiode

Lejeperioden fortsætter IKKE automatisk. Hvis du ønsker at fortsætte må du betale i butikken inden din standleje udløber,

Når lejeperioden udløber og du tømmer din stand, vil en medarbejder kontrollere varerne der tages med hjem og derfor må prismærker ikke fjernes fra varerne. Du kan blive spurgt om billede-ID eller kopi af original lejeaftale bekræftelse.

Din stand skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode, se åbningstid på forsiden af lejeaftalen.

Hvis standen ikke er tømt ved udgangen af lejeperioden, vil Skrot og spot tømme standen. Der vil blive opkrævet et gebyr for tømningen i henhold til den til hver tid gældende prisliste. De tømte varer vil blive opbevaret uden nogen form for sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive Skrot og spots ejendom. Evt. ekstraomkostninger til bortskaffelse betales af standlejer.

 

Ejendomsret

Sælgeren indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde over og sælge varerne. Standlejer indestår for evt. krav overfor Skrot og spot.

Sikkerhed, fortrolighed og persondatapolitik

For at kunne indgå aftale med os, har vi brug for en række oplysninger som: Navn, adresse, telefonnumre, email, kontonummer m.m. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere vores vare/service til dig. Personoplysningerne registreres hos Skrot og spot og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Standlejer er forpligtet til at vedligeholde egne stamoplysninger. Vi opbevarer dine oplysninger streng fortroligt. Såfremt lejer krænker tredjemands ophavsrettigheder, varemærker, figurmærker eller tilsvande er Skrot og spot berettiget til at videregive persondataoplysninger om lejer til den krænkede part. Vi samarbejder med Politiet, SKAT og andre myndigheder i forbindelse med evt. efterforskning.

Øvrige betingelser

Hvis en besøgende ved et uheld eller på anden vis, kommer til at ødelægge en standlejers vare, så opfordrer vi den besøgende til at købe varen, så standlejer ikke lider noget tab.

Skrot og spot forbeholder sig ret til at bortvise kunder. Skrot og spot forbeholder sig ret til at ændre åbningstider, lukkedage og indretningen af butikkerne. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og udarbejde tillæg til disse vilkår